Diverse

Starte for seg selv med maskindrift – en interessant mulighet

Å være sin egen sjef er en drøm for mange, og det er definitivt mulig å gjøre slike ideer om til virkelighet. Hvilken bransje som er aktuell vil selvfølgelig henge sammen med personlige ønsker og interesser, og for noen vil maskindrift og entreprenørvirksomhet være en spennende og interessant mulighet.

Leasing kan gjøre det mulig å starte for seg selv

Det finnes mange ulike veier inn i entreprenørbransjen, og det finnes også flere ulike modeller for anskaffelse av utstyr. Noen velger å begynne med enkelt brukt utstyr, finansiert med oppsparte midler. For andre kan det være et alternativ å låne til innkjøp og drift, men leasingavtaler er likevel den vanligste løsningen. Leasing legger til rette for bruk av moderne maskiner uten behov for store investeringer.

I tillegg vil det selvfølgelig være behov for finansiering av for eksempel drivstoff, reservedeler, slitedeler og nytt tilbehør. Slike innkjøp, som for eksempel et nytt hurtigfeste eller andre kritiske deler, må tas høyde for allerede fra dag én. Alle virksomheter vil ha noen slike uforutsette utgifter.

Selger eller maskinfører – hvilken rolle er viktigst?

Å drive sin egen virksomhet er noe helt annet enn å være ansatt, på godt og vondt. Du trenger kanskje ikke tenke på hva sjefen sier at du skal gjøre, men samtidig må du passe på at du i det hele tatt har noe å gjøre i morgen. I den forbindelse er det viktig å være klar over de forskjellige rollene som en gründer må kunne spille.

En bransje som maskindrift og entreprenørvirksomhet stiller krav til fagkunnskap og tekniske ferdigheter, men samtidig er det kritisk å huske på salg og markedsføring. De aller fleste oppstartsbedrifter vil være nødt til å selge seg inn hos mulige kunder, og noen gründere kan være ukomfortable i salgsrollen. Det er viktig å ha et forhold til denne problemstillingen allerede fra dag én, slik at bedriften tiltrekker seg kunder.

You may also like