Diverse

Slik strømlinjeformer norske entreprenører innkjøpsrutinene sine

Et strammere økonomisk klima i Norge har ført til at både privatpersoner og bedrifter har måttet se etter måter å effektivisere og kutte kostnader på. For privatpersoner handler det kanskje om å kjøpe rimeligere matvarer eller velge storhandel én gang per uke, for en større entreprenørvirksomhet kan det bety å strømlinjeforme innkjøpsprosesser i en digital form.

Balansen mellom eget lager og just in time

Entreprenør- og maskindriftselskaper er helt avhengige av at maskiner og utstyr fungerer og er tilgjengelige. Imidlertid er det ikke økonomisk fornuftig å ha et komplett reservedelslager på hver eneste byggeplass eller prosjektområde, derfor er det viktig å ha enkel tilgang til reserve- og slitedeler. Mange entreprenører velger å ha et så begrenset lager som mulig lokalt, og så bruke forhandlere som Scanbolt når det gjelder å kjapt supplere med kritiske reservedeler og annet utstyr.

Det kan være utfordrende å finne den perfekte balansen mellom eget lager og bestilling ved behov, men denne avveiingen er kritisk for å oppnå sunn drift og lønnsomhet. Det er selvfølgelig negativt hvis en maskin blir stående ute av drift i en periode, men samtidig er det helt enkelt ikke økonomisk gjennomførbart å ha absolutt alle reservedeler tilgjengelige lokalt. Noen deler vil man kanskje trenge først om tre-fire år, da er eneste alternativet å bestille når behovet oppstår.

God styring og kontroll over maskinparken

Mange entreprenørvirksomheter er små selskaper med noen få ansatte, og da er det også relativt enkelt å holde kontroll på maskiner og annet utstyr. Når et selskap vokser kan det på den andre siden bli svært utfordrende å faktisk følge med på hvor alle maskiner befinner seg, og det er helt avgjørende at man setter dette i system før man mister oversikten.

Hvis en virksomhet har stålkontroll på ikke bare maskiner, men også reservedeler og lignende, blir det også mye enklere å gjøre riktige bestillinger – både proaktivt og når akutt behov oppstår.

You may also like