Diverse

Avansert laboratorieutstyr – fra analysevekter til tørkevekter

Drift av et moderne laboratorium stiller høye krav til utstyret, ikke minst når det gjelder ulike typer veiing og måling. Selv om en god del utvikling og analyse i dag skjer i digital form, er det til syvende og sist selvfølgelig også nødvendig å gjøre arbeid i «den virkelige verden». Da er det helt avgjørende at ulike typer analysevekter, tørkevekter og annet utstyr gjør jobben sin.

Svært høy presisjon

I utgangspunktet skal en vekt i et laboratorium gjøre den samme jobben som kjøkkenvekten eller badevekten din, den skal veie det som plasseres på vekten. Imidlertid handler det om presisjon på et helt ekstremt nivå. Det er ikke uvanlig at analysevekter har en presisjon på for eksempel 1 mg eller 0,1 mg, noe som er en svimlende høy presisjon.

Annet utstyr, som såkalte fuktanalysatorer eller tørkevekter, legger til rette for helt spesifikk måling av andre aspekter ved et materiale. I utgangspunktet er en slik maskin en svært nøyaktig vekt, men den er kombinert med en oppvarmingsfunksjon som fjerner fuktighet fra materialet. Ved å fjerne vann fra det som er plassert på vekten, er det mulig å måle andel fuktighet og tørrstoff i det som skal analyseres.

Derfor er nøyaktighet viktig

I mange ulike sammenhenger er det helt avgjørende med høy nøyaktighet ved arbeid med ulike typer prøver, medisiner og andre materialer. Vanligvis finnes det en svært begrenset mengde materiale å analysere, noe som stiller krav til høy presisjon når det gjelder veiing av enkeltkomponenter. Dessuten er det mest hensiktsmessig å produsere for eksempel eksperimentelle medisiner i svært begrensede mengder, noe som igjen stiller krav til ekstremt nøyaktig oppmåling av enkeltingredienser.

Oppsummert stiller laboratoriemiljøet høye krav til vekter og annet måleutstyr, noe som har lagt til rette for svært presise og nøyaktige løsninger. Disse moderne vektsystemene er helt avgjørende for alt det viktige arbeidet som gjøres i en mengde laboratorier over hele verden hver eneste dag.

You may also like