Bolig

Få mest mulig nytte av varmepumpen din – med enkle grep

Høye strømpriser har ført til ekstrem interesse for varmepumper, og per tidlig vinter 2022 er det sannsynligvis for sent å få installert ny varmepumpe for denne sesongen. Heldigvis er det mange nordmenn som har fått på plass denne energibesparende oppvarmingsformen, som i tillegg trenger svært lite vedlikehold. Med noen enkle grep holder du varmepumpen i god form i mange år.

Det du kan gjøre selv

Til å begynne med er det viktig å være klar over at det finnes grenser for hva du kan gjøre selv. Enkelte varmepumpe-deler kan du selvfølgelig skifte ut selv, men sterkstrøm, kjølemedium og tilhørende deler bør du holde deg unna.

Det betyr igjen at du selvfølgelig for eksempel kan ordne tak over utedelen, skifte fjernkontroll eller gjøre småting som har med renhold å gjøre. Det dreier seg om både driftssikkerhet og hygiene.

Støvsuging og god kontroll over utedelen

Det aller enkleste du kan gjøre er å støvsuge og rengjøre filtrene til innedelen. Se brukerveiledningen til akkurat din varmepumpe for mer informasjon om frekvens og anbefalt metode. Store mengder støv vil kunne ha stor betydning for effektiviteten til innedelen.

Når det gjelder utedelen er det særlig to tiltak som er greie å ha kontroll over:

  • Utedelen bør være beskyttet fra det verste av vær og vind, samtidig som den helt åpenbart må ha full tilgang til uteluften – en varmepumpe er tross alt avhengig av temperaturforskjeller for å fungere. Derfor bør du se på tak eller hus rundt utedelen.
  • I tillegg produserer utedelen en god del kondensvann. Det er uproblematisk når det er plussgrader, men ved minusgrader er det viktig at det finnes en løsning for vannet. Det finnes egne dryppbrett og frostbeskyttelser som kan monteres under utedelen.

Med disse svært enkle grepene, jevnlig støvsuging av innedelen og beskyttelse av utedelen, har du kommet langt på vei når det gjelder å få mest mulig ut av varmepumpen.

You may also like