Diverse

Den klassiske analoge versjonen med nonieskala

Det er kanskje ikke alle som vet hva en skyvelære er, men det er kort fortalt et verktøy som brukes til måling når det er nødvendig med noe mer enn bare millimeterpresisjon. Det finnes både digitale og analoge versjoner, og da det i dag også er mulig å få tak i en rimelig digital skyvelære så handler beslutningen ikke om pris. Da er det viktigere å tenke på hvilke egenskaper man synes er viktige.

I utgangspunktet er alle skyvelærer like, med målekjefter, målespisser og en målestang. Det gjelder både digitale og analoge versjoner. Det som skiller dem, er da hvordan man leser av verktøyet. Det menneskelige øyet setter begrensningene for hva som er mulig å lese av en analog skala, men det er her skyvelæren er utstyrt med såkalt nonieskala, eller eventuelt en måleklokke. Det disse gjør er å helt enkelt vise de detaljerte verdiene med for eksempel tidels eller hundredels millimeter. Da kan brukeren først lese av helt antall millimeter på den vanlige skalaen, og så sjekke på nonieskalaen eller måleklokken for neste desimal.

Det er helt klart enklere å benytte en digital skyvelære, der man helt enkelt får presentert hele verdien med en gang på en skjerm. Det er definitivt den store fordelen, samtidig som det selvfølgelig forutsetter et fungerende batteri. Hvis man synes at det er greit, er det absolutt mulig å anbefale en digital skyvelære.

En ekstra fordel med en digital skyvelære er at det kan være mulig å lagre målinger, eller lagre forskjellige nullverdier. Dette kan være store fordeler hvis man skal måle flere ganger. Dessuten vil risikoen for menneskelige feil fjernes, det er tross alt ikke alltid helt enkelt å lese av en analog skyvelære. Det gjelder spesielt hvis man skal bruke verktøyet i omgivelser der det er manglende eller mangelfull belysning.

You may also like